Golvmiljö

Vår miljöpolicy

3L golv AB strävar inte bara efter att värna om vår jord och miljön utan även om våra anställdas arbetsmiljö. Därför ser vi vår miljöpolicy som en helhet. På 3L Golv vill vi där det är möjligt använda miljövänliga material och arbetsmetoder samt tillgodose att vår personal har utbildning och resurser för att ständigt kunna förbättra företagets arbetsmiljö och miljöarbete samt följa de lagar och förordningar som gäller för att kunna utföra ett fackmannamässigt och professionellt utfört arbete.

 

3L Golv kontor och lager

Våra värderingar

För oss på 3L Golv AB finns det några viktiga punkter i vår miljöpolicy som gäller för såväl vår egen personal som för vårat miljöarbete.

 
  • 3L Golv strävar efter att använda material med minimal miljöpåverkan och möjlighet till återanvändning eller återvinning vid våra entreprenader.
  • Utöver gällande miljökrav och normer ska företaget sträva efter ständiga förbättringar på miljöområdet.
  • Skapa de bästa förutsättningar för de anställdas säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.
  • Vår egen personal skall alltid sträva efter ett personligt ansvar för sin egen hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
  • 3L Golv strävar alltid efter kompetens och kunskapsförbättring genom att kontinuerligt utbilda vår personal som en naturlig del i vårt miljöarbete.